özel güvenlİk ve  koruma

Özel Güvenlik ve Koruma Programına Kayıt İçin Ön Koşullar

Kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75 m’denkız adayların 1.65 m’den kısa olmadığını belgeleyen bir heyet raporu alınması gerekmektedir. Heyet raporunda boy ölçüsü mutlaka belirtilmelidir.

İlk insandan günümüze güvenlik gereksinimi insanlığın temel ihtiyaçları arasındaki yerini almıştır. Tipki insan ve ihtiyaçları gibi güvenlik gereksinimi de yüzyıllar içerisinde değişim ve gelişim göstermiştir.

İnsanlığın ilk yıllarında güvenlik anlayışı can güvenliği iken sınırlı iken devam eden süreçte can güvenliğinin yanında, üretim ve üretim araçlarının güvenliği, kent güvenliği, ticaret, kervanlarının ve yollarının güvenliği gibi değişik alanlarda kendini göstermiştir.

Günümüzde ise güvenliğin ihtiyaç duyulmadığı bir alan neredeyse yok gibi. Bu nedenle özel güvenlik sektörü her gecen gün büyüyen ve gelişen, ülke genelinde istihdamı yaygınlaşan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan bir sektördür. Sınırların ortadan kalktığı, iletim, teknoloji ve bilimin hızla geliştiği günümüzde pek çok olanda olduğu gibi güvenlik hizmetleri devlet tekelinden çıkmaktadır.

Özel Güvenlik ve Koruma programı ile güvenlik alanında acılan yeni istihdam alanlarına teknolojik gelişmeleri takip edebilen, alanıyla ilgili mevzuata hakim, sorumluluk sahibi, donanımlı personel yetiştirerek mevcut ihtiyacın karşılanması hedeflenmektedir.

Bu alanda mezun olan ara elamanları; işletmelerin güvenlik birimlerinde, banka ve finansman kuruluşlarında, üniversitelerde ve muhtelif okullarda, belediyelerde, alış veriş merkezlerinde, büyük sitelerde, otellerde, eğlence merkezlerinde güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca önemli kişi ve kuruluşların korunmasında görev alabilirler.

Bölgemizde özel güvenlik ve koruma eğitimi veren herhangi bir yüksek öğretim kurumu faal olarak bulunmadığından, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılanmasına Salihli Meslek Yüksek Okulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü olumlu katkılar sağlamaktadır. 

DERS PROGRAMI

1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

ECTS

TDL 1111

Türk Dili  I

2

0

2

Z

2

AİT 1101

Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi I

2

0

2

Z

2

YDI 1121

Yabancı Dil I

2

0

2

Z

2

ÖGK 1101

Hukuka Giriş

3

0

3

M

4

ÖGK 1121

Güvenlik Sistemleri I

3

0

3

M

3

ÖGK 1131

İletişim

2

0

2

M

3

ÖGK 1141

Türkiye'nin Yönetim Yapısı

2

0

2

M

3

ÖGK 1151

Temel İlkyardım

1

2

2

M

3

ÖGK 1161

İnsan Hakları

2

0

2

M

3

ÖGK 1171

Bilgisayar  I

1

2

2

S

2

BED 1131

Beden Eğitimi

3

0

3

Z

3

TOPLAM

23

2

25


30


1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

ECTS

TDL 1122

Türk Dili II

2

0

2

Z

2

AİT 1102

Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi Iı

2

0

2

Z

2

YDI 1112

Yabancı  Dil II

2

0

2

Z

2

ÖGK 1102

Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri

2

0

2

Z

3

ÖGK 1112

Kriminoloji

3

0

3

M

4

ÖGK 1122

Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

3

0

3

M

4

ÖGK 1132

Özel Güvenlik ve Meslek Etiği

2

0

2

M

2

ÖGK 1142

İstatistik

2

0

2

M

2

ÖGK 1152

Güvenlik Sistemleri II

2

0

2

M

3

ÖGK 1162

Bilgisayar  II

1

2

2

S

3

BED 1132

Beden Eğitimi

3

0

3

Z

3

TOPLAM

24

2

25


30

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

ECTS

ÖGK 2103

Uyuşturucu Maddeler ve Kaçakçılıkla Mücadele

3

0

3

M

3

ÖGK 2113

Hava ve Deniz Limanı Güvenliği

3

0

3

M

4

ÖGK 2123

Yakın Savunma Teknikleri I

1

2

2

M

3

ÖGK 2133

Güvenlik Projelendirme I

2

0

2

M

4

Seçmeli Ders I

9

2

10


16

ÖGK 2203

Örgütsel Davranış

2

0

2

S

4

ÖGK 2213

Mesleki Yabancı Dil

2

0

2

S

4

ÖGK 2223

Devlet Güvenliği ve Terörle Mücadele

2

0

2

S

4

ÖGK 2233

Adli Birimler ve Olay Yeri Koruma İnceleme

2

0

2

S

4

ÖGK 2243

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

S

4

ÖGK 2253

Sosyal Psikoloji

2

0

2

S

4

TOPLAM

17

2

18


30


2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

ECTS

ÖGK 2104

Silah Bilgisi ve Uygulaması

2

2

3

M

3

ÖGK 2114

Yakın Savunma Teknikleri II

1

2

2

M

3

ÖGK 2124

Ceza Hukuku ve CMK

3

0

3

M

4

ÖGK 2134

Güvenlik Projelendirme II

2

0

2

M

4

Seçmeli Ders II

8

4

10


16

ÖGK 2204

Yangın Güvenliği

2

0

2

S

4

ÖGK 2214

VİP Koruma

2

0

2

S

4

ÖGK 2224

Patlayıcı Maddeler ve Önlemleri

2

0

2

S

4

ÖGK 2234

Mesleki Yabancı Dil II

2

0

2

S

4

ÖGK 2244

Risk Değerlendirme ve Olay Yönetimi

2

0

2

S

4

ÖGK 2254

Anayasa Hukuku

2

0

2

S

4

TOPLAM

16

4

18


30

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

3. ve 4. yarıyılda seçmeli derslerin 4 tanesi seçilecektir.

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

TDL 1111-   TÜRK DİLİ I

 1. Kredi              : 2 0 2

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

 

AİT 1101-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 1. Kredi              : 2 0 2

Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı

 

YDI 1121-YABANCI DİL I

 1. Kredi       : 2 0 2

Basit ve Bileşik Cümle Yapıları, Günlük İletişimde Kullanılan Basit ve Bileşik Cümleler

Basit ve Bileşik Cümlelerden Oluşan Bir Metin, Diyalogda Geçen Sözcüklerin Anlamları, Dildeki Yapı, İşlev ve Kavramlar

 

ÖGK 1101- HUKUKA GİRİŞ

 1. Kredi              : 3  0  3

Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Hukuk kaynakları ve hukukun sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla dava türleri. Kamu ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, unsurları, türleri ve hukukî işlemlerdeki aksaklıklar. Hukuki kişilikler ve ehliyetleri, bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartları. Miras kavramı, mirasın kazanılması, kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan doğan yetki ve ödevler.


ÖGK 1121-GÜVENLİK SİSTEMLERİ I

 1. Kredi               : 3  0  3

Güvenlik hizmetleri (önleyici hizmetler, suç kavramı, analiz, tedbirlerin seçilmesi), güvenlik önlemleri, (kontrol noktaları, halkla ilişkiler), özel güvenlik önlemleri (fiziki güvenlik, yardımcı güvenlik cihazları), devriye hizmetleri, devriye çeşitleri, devriye turu öncesi hazırlık, devriye ve haberleşme, işyeri planı, kontrol ve gözetleme, tutanak çeşitleri, nokta görevleri, yakalama, arama, el koyma, zor kullanmanın hukuki yöntemleri, genel kollukla ilişkiler.


ÖGK 1131- İLETİŞİM

 1. Kredi                : 2  0  2

İletişimle ilgili temel kavramlar; iletişim süreci ve öğeleri: iletişim türleri; sözlü, yazılı iletişim; beden dili; iletişim engelleri ve aşılması; empati kavramı; örgütsel iletişim; grafik iletişim ve teknolojik araçlarla iletişim ve diksiyon ve iyi ve etkili konuşma sanatı öğretilecektir.

 

ÖGK 1141-TÜRKİYE’NİN YÖNETİM YAPISI

 1. Kredi                : 2  0  2

Devletin siyasal teşkilatlanması ve Cumhuriyetin niteliği ve özellikle ülkemizin üniter yapısının öğretilmesi amaçlanmıştır.  Ayrıca bu derste, devletin idari teşkilatlanması; merkezi ve yerinden  yönetim ilkelerinin kavratılması ile özel güvenlik açısından kamu personeli hukukunun öğretilmesi hedeflenmiştir.

 

ÖGK 1151-TEMEL İLKYARDIM

 1. Kredi                : 1  2  2

Genel sağlık bilgisi. Kazalar ve ilk yardım. İnsan vücudu ile ilgili bilgiler. Solunum kalp durumu, kanamaların durdurulması ve kan dolaşımı. Şok bayılmalar ve müdahale.


ÖGK 1161-İNSAN HAKLARI

 1. Kredi                : 2  0  2

İnsan hakları kavramı ve gelişimi, insan hakları belgeleri ve kamu kurumlarında insan hakları uygulamalarının irdelenmesi.


ÖGK 1171-BİLGİSAYAR I

 1. Kredi                : 1  2  2

Bilgisayarın tarihi gelişimi,  bilgisayarın yapısı, donanım ve yazılım türleri, işletim sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim sistemi komutları, Windows işletim sistemi.

 

BED 1131-BEDEN EĞİTİMİ I

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, bireysel ve takım sporları uygulamaları ve yüksek okul öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayarak değişik spor branşlarıyla tanışmalarının sağlanması.


II. YARIYIL

TDL 1122-TÜRK DİLİ II

 1. Kredi              : 2 0 2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri,  Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları


AİT 1102-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 1. Kredi              : 2 0 2

Atatürk Dönemi İnkılâpları,   Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti,  Atatürk İlkeleri

 

YDI 1112-YABANCI DİL II

 1. Kredi              : 2 0 2

Dildeki Geniş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,    Dildeki Geçmiş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,    Dildeki Gelecek Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,    Dildeki Geniş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,   Dildeki Geçmiş Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar,   Dildeki Gelecek Zamana İlişkin Yapı, İşlev ve Kavramlar


ÖGK 1102-GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ

 1. Kredi              : 2 0 2

Acil durum nedir, yangın, su basması, sel, deprem, toplumsal olaylar, bireysel eylemler, alarm durumları. Acil durum prosedürleri; şüpheli durumlar, patlama, ihbar ve tehdit durumları, işletmeye zorla ya da izinsiz girme teşebbüsleri

ÖGK  1112-KRİMİNOLOJİ

 1. Kredi              : 3  0  3

Tanım, tarihçe, suç ve suçun niteliği, nedenleri, siyah sayılar, suçun işlenmesinde etkili koşullar, sosyal kontrol ve suçların önlenmesi, sapma ve suç olgusu, suç mağdurları bilimi.

ÖGK 1122-ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

 1. Kredi              : 3  0  3

Genel hükümler, Teşkilat ve Personel, Denetim, Yasak Hükümleri, Ceza Hükümleri, Çeşitli Hükümler, Uygulamaya Yönelik Yönetmelik Hükümleri, 5188 sayılı Yasa’nın karşılaştırmalı incelenmesi, özel güvenlik görevlisinin yetkileri, yetkilerin kullanılış şartları, yetkiler çerçevesinde kişi hakları, özel güvenlik görevlisinin hakları. Yürürlükteki insan hakları standartları, Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinin ilgili maddeleri, usul hukuku, güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlalleri

ÖGK 1132-ÖZEL GÜVENLİK VE MESLEK ETİĞİ

 1. Kredi              : 2  0  2

Atatürk ve yurttaşlık bilinci, sorumluluk ve hesap verebilme anlayışı, profesyonellik, kamu ve özel sektör ilişkileri, meslek sevgisi, fedakarlık kanuna aykırı emrin yerine getirilmeyeceği, hoşgörü sınırı, cesaret, özel hayat ve meslek hayatı kavramlarının öğretilmesi.

ÖGK 1142-İSTATİSTİK

 1. Kredi              : 2  0  2

İstatistiğin önemi, bir istatistiki olaya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması tekniklerinin kullanımı, toplanan verileri karakterize eden ortalamalar ve dağılım ölçüleri tekniklerinin kullanımı, mikro ve makro düzeydeki fiyat ve miktar veri değişimlerinin ölçülmesi, fiyat serilerindeki gerçek değerlerin hesaplanması, olasılık kuralları ile işletme finansmanı ve proje değerlendirme konularında kullanılan, beklenen değer ve varyanslar, matematiksel formüller yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkiler.

ÖGK 1152-GÜVENLİK SİSTEMLERİ II

 1. Kredi              : 2  0  2

Arama, yasal statüsü, zor kullanma, tabii afetlerde alınacak tedbirler, önleyici hizmetler not alma ve rapor yazma, giriş kontrol, kapı ve el tipi metal detektörü, kamera sistemleri, monitör kullanımı, X ray cihazları kullanımı, alarm sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, bomba/uyuşturucu koklama detektörü, güncel teknolojik sistemler.

ÖGK 1162-BİLGİSAYAR II

 1. Kredi              : 1  2  2

Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme. Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri, bilgi giriş özellikleri ve sayısal değerler ile grafik hazırlama. İnternet ve elektronik posta kullanımı.

BED 1132-BEDEN EĞİTİMİ II

Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme . Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri, bilgi giriş özellikleri ve sayısal değerler ile grafik hazırlama. İnternet ve elektronik posta kullanımı.

III. YARIYIL

ÖGK 2103- UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

 1. Kredi              : 3  0  3

Uyuşturucu madde ve türleri, uyuşturucu maddelerin genel olarak tanınması, uyuşturucuların insan üzerindeki etkileri, kaçakçılık ile mücadele hakkında hukuki bilgiler.

ÖGK 2113- DENİZ ve HAVA LİMANI GÜVENLİĞİ

 1. Kredi              : 3  0  3

Liman güvenlik planları,ulusal ve uluslararası liman güvenliği kuralları ve ISPS tanımı, liman güvenlik değerlendirmesi, güvenlik deklarasyonu, liman güvenlik görevlilerinin sorumlulukları, güvenlik seviyeleri, hava ve deniz ulaşım araçları güvenlik prosedürleri, güvenlik ekipmanları. Hava limanlarının stratejik öneminin anlatılması.

ÖGK 2123-YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ I

 1. Kredi              : 1  2  2

Uzakdoğu savunma teknikleri, tarihçe, Sabaki stratejisi ile enshin karate tekniğinin uygulamaları.

ÖGK 2133- GÜVENLİK PROJELENDİRME I

 1. Kredi              : 2  0  2

Güvenlik projelendirmesi öncesi “tehdit değerlendirmesi ve keşif” çalışması, güvenlik projeleri çeşitleri ve öncelikli risk tespiti, (iş merkezleri, endüstriyel tesisler, alışveriş merkezleri v.s.), güvenlik projelerinde noktaların belirlenmesi ve gerekli donanım, personel sayılarının belirlenmesi. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma konularının incelenmesi. Patlayıcı maddeler, şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik önlemleri de bu derste incelenecektir.

Toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı,tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar, kişi- grup tanımları, büyük ve küçük gruplar, örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik, saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.

ÖGK 2203-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ  (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Kamu ve özel işletmelerinde çalışan ve lider olarak nasıl davranması gerekliliğinin anlatılması ve çağdaş yönetim tekniklerinin öğretilerek liderlik ve yöneticilik arasındaki farkların benimsetilmesi bu dersin konusunun temelini oluşturacaktır.

ÖGK 2213-MESLEKİ YABANCI DİL I   (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.

ÖGK 2223-DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Tanım, Devletimizin tarihi oluşum ve gelişimi, terörizmin amacı, ideolojiler, örgütlenme, eylem ve şekilleri, suikastlar ve nedenleri, terör eyleminin safhaları, destek unsurlar, terörün sınıflandırılması, finans kaynakları, uluslararası terörizm, Türkiye’de terörizm, aktif Türk terör örgütlerinin incelenmesi

ÖGK 2233-ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ KORUMA İNCELEME (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Olaya müdahale açısından kimlerin yakalanması ve kimlerin tanık olabileceğinden kimliklerinin belirlenmesi, iz ve delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı, hangi verilerin iz ve delil olarak toplanabileceği konusunda bilgilerin anlatılması.

 ÖGK 2243-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU(S)

 1. Kredi              : 2  0  2

İş hukukunun tarihsel gelişimi, İş Hukuku ile ilgili temel kavramlar ve uygulama alanları. Bireysel iş hukuku kapsamı içinde, işçi-işveren ilişkileri, karşılıklı hak ve borçlar. İşçi-işveren ilişkilerinin toplu düzeyde ele alınması ve bu anlamda Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt hukuku. Bireylerin maruz kalabilecekleri sosyal riskler sosyal güvenlik sistemi ve Türkiye uygulamaları.

ÖGK 2253-SOSYAL PSİKOLOJİ(S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Toplum ve toplumsal yapı, toplumsallaşma, kültür, kişilik, toplumsal gruplar, birey ve gelişimi, güdüler ve duygular, duyum, algı, tepkisel ve edimsel koşullanmalar yardımı ile öğrenme, bilişsel öğrenme, bellek ve öğrenme stratejileri, sosyal etki ve uyma, iletişim ve propaganda, kişilik ve savunma mekanizmaları, tutumlar, kişi- grup tanımları, büyük ve küçük gruplar, örgütlü örgütsüz gruplar, grup davranışları, liderlik, saldırganlık, bireysel düşünce ve davranışların toplumun düşünce ve davranışlarına olan etkileri, toplumun düşünce ve davranışlarının birey üzerindeki etkileri.

IV. YARIYIL

ÖGK 2104-SİLAH BİLGİSİ VE UYGULAMASI

 1. Kredi              : 2  2  3

Tabanca parçalarını sökme-takma, şarjör doldurulması, tabanca doldurulması, temizlik, farklı tipteki silahların tanıtılması, silahların sınıflandırılması, silahların çalışma teknikleri, güvenli kullanım, simülasyon eğitimleri.

ÖGK 2114-YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ II

 1. Kredi              : 1  2  2

Yakın Savunma ve Sabaki stratejisi ile enshin karate tekniğinin uygulamaları.

ÖGK 2124-CEZA HUKUKU VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

 1. Kredi              : 3  0  3

Suç ve ceza teorisinin doktriner yapısı, suçlar ve cezalar sisteminin kurulduğu genel esaslar, ceza hukukunun genel hükümleri, ceza muhakemesi, suçun aydınlatılması ve yargı önüne getirilmesi, yargılanması. Özel güvenlik eksenli olarak, hazırlık soruşturmasının yapılması, yakalama belgesi olan kimselerin bulundukları yerde yakalandıktan sonra nelerin yapılması gerektiği ve genel olarak yargı süreci.

ÖGK 2134-GÜVENLİK PROJELENDİRME II

 1. Kredi              : 3  0  3

Güvenlik projelerinde personel sayısı belirlenmesi esasları , sabit nokta ve devriye bölgelerinin belirlenmesi, elektronik ve fiziki güvenlik tedbirlerinin eş güdümünün sağlanması, güvenlik çemberinde görülebilecek zafiyetler.

VIP (Kişi Koruma) Tanımı ve Önemi, Koruma Hukuku Hakkında Mevzuat, Silah Kullanmaya Yetki Veren Mevzuat, Korumanın Temel Prensipleri, Koruma Görevinde Aşamalar, Kişisel Güvenlik Önlemleri, Temel Koruma Prensipleri, Öncü İstihbaratın Tanımı, Öncü İstihbarat Ekiplerinin Oluşumu, Hassas Bölgeler, Suikastların Tanımı, Suikastçıların Çalışma Yöntemleri, Suikastların Metot ve Yöntemleri, Suikastları Önlemek için Yapılacak Çalışmalar, Yaya Koruma Düzenleri, Motorize Koruma Düzenleri.

Yönetimle ilgili temel kavramlar. Yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi. Temel yönetim fonksiyonları. Değişik organizasyonların yapıları, işleyişleri ve ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlarda en az zararla kurtulabilmek bakımından riskin önceden belirlenmesi, müdahale planları ve hareket tarzları incelenecektir.

ÖGK 2204-YANGIN GÜVENLİĞİ(S)

 1. Kredi              : 2  0  2

İtfaiye teşkilleri yanma ve yangın, yangın nedenleri, doğalgaz, LPG, akaryakıt yangınları, önleyici tedbirler, söndürücü maddeler, söndürme ilkeleri, söndürme cihazları, yangın dolapları, yangın türleri, doğal felaketlerde yardım ve kurtarma yöntemleri, yangın söndürme sistemleri ve donanımları, yasal düzenlemeler, işyeri ekibi oluşturulması ve eğitimi, yönetici, mühendis, usta ve formen, işçilerin yangına karşı görev ve sorumlulukları, yangın planları. Meydana gelmiş bir olayda itfaiye ve genel kolluk gelene kadar alınacak tüm tedbirleri öğrencilere anlatma.

ÖGK 2214-VIP KORUMA(S)

 1. Kredi              : 2  0  2

VIP’nin tanımı ve önemi, VIP personeli eğitimleri, personel, araç, çanta koli ve paket aramaları, araçlı ve araçsız VIP takipleri, VIP koruma teknikleri, VIP koruma teçhizatı.

ÖGK 2224-PATLAYICI MADDELER VE ÖNLEMLERİ     (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Patlayıcı maddeler, şüpheli maddeler ve hareket tarzı, bomba uyarıları, bomba çeşitleri, güvenlik önlemleri.

ÖGK 2234-MESLEKİ YABANCI DİL II(S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşma, mesleği ile ilgili konularda daha ileri düzeyde yabancı dilde dinlediğini anlama, mesleği ile ilgili gerekli konularda yazma, yazışmalar yapma, mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlama.

ÖGK 2244-RİSK DEĞERLENDİRME VE OLAY YÖNETİMİ (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Yönetimle ilgili temel kavramlar. Yönetim biliminin doğuşu ve tarihi gelişimi. Temel yönetim fonksiyonları. Değişik organizasyonların yapıları, işleyişleri ve ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunlarda en az zararla kurtulabilmek bakımından riskin önceden belirlenmesi, müdahale planları ve hareket tarzları incelenecektir.

ÖGK 2254-ANAYASA HUKUKU (S)

 1. Kredi              : 2  0  2

Temel Kavramlar (Maddi ve Şekli Anlamda   Anayasa, Anayasaların Üstünlüğü,Bağlayıcılığı, Sert ve Yumuşak Anayasa, Anayasaların Yapılması, Değiştirilmesi, Asli ve Türev Kurucu İktidar, Yazılı ve Geleneksel Anayasa ve Anayasa Geleneği) Devlet ve Siyasal İktidar, Devletin Tanımı ve Unsurları, Egemenlik ve Siyasal İktidar Ayırımı, Egemenliğin Yapısı, Kaynağı ve Kullanılışına Göre Devlet Türleri, Demokrasi Kavramı, Demokratik Siyasal Sistemler, Türk Anayasa Hukuku, Osmanlı Anayasa Düzeni, 1876 ve 1909 Anayasaları / 1921 / 1924 / 1961 / 1982 Anayasaları,Güncel Anayasa Değişiklikleri.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN İŞ İSTİHDAMLARI

Özel güvenlik sektörü her geçen gün büyüyen ve gelişen, ülke genelinde istihdamı yaygınlaşan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan bir sektördür. Bu çerçevede, özel güvenlikle ilgili iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin sektöre sağlayacağı faydalar açıktır. Ülkenin insan gücü yetiştirme planı, ticari işletmelerin eleman ihtiyacı ve bireylerin mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Türk ekonomisi ve işletmelerinin ihtiyacı olan güvenlik sektörüne mesleki açıdan uzmanlaşmış ara eleman yetiştirmek, bu programın açılmasında temel etkendir. Bu alandan mezun olan ara elemanları; işletmelerin güvenlik birimlerinde, üniversitelerde, belediyelerde, okullarda, alış veriş merkezlerinde, büyük sitelerde, otellerde, eğlence merkezlerinde güvenlik ve koruma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca önemli kişi ve kuruluşların korunmasında görev alabilirler.

 • Uzaktan Eğitim
 • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik