moda tasarımı

Kuruluş Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu 2008-2009 öğretim yılında ön lisans moda tasarım programını, örgün öğretim ve ikinci öğretimde  başlatmıştır.Her program 60 öğrenci almaktadır.
Kazanılan DereceModa tasarım Teknikerliği
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları Öğrenciler YGS 5 puan türü veya meslek liselerinden sınavsız geçiş için yeterli taban puanı sağlayarak kayıt hakkı kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, CBÜ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Tüm derslerden %70 devam koşulunu sağlamak, sınavlardan geçerli notu almak ve stajları tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhil)boyunca öğrenim gören öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresince kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
Program Profili Öğrenciler her yarıyılda zorunlu ve seçmeli ders alabilirler.Staj uygulamalı bir ders olup ilgili sektörde yapılır.

Bu programda öğrenciler,tekstil tasarımı ve giysi üretimine ilişkin temel prensipleri,hazır giyim üretim aşamalarını,tekstil ve giysi materyallerinin özelliklerini,kişiye özel giysi tasarımı ve üretimini,kalıp hazırlamayı,moda pazarlamayı,bilgisayar kullanmayı ve sanayi de kullanılan CAD/CAM ve benzeri sistemlerini kullanmayı,teknik rapor  ve porfolyo hazırlamayı öğrenir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) Moda Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 
hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarım danışmanı yardımcısı olarak veya marka departman sorumlusunun yardımcısı olarak istihdam edilirler. Ya da firmalara dışarıdan tasarım ve danışmanlık hizmeti verebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş Hazır Giyim Öğretmenliği,Moda Tasarımı,Moda ve Tekstil Tasarımı,Tekstil Mühendisliği,gibi lisans programlarına dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Genel olarak bir vize ve bir final sınavı uygulanmaktadır. Gerektiğinde bu sınavlar quiz ve ödev çalışması ile desteklenebilir. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 100 üzerinden en az 60 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az 100 üzerinden 60 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) Bu program tam zamanlı olarak eğitim vermektedir.
Bölüm Olanakları Bilgisayar laboratuarı, tasarım ve çizim atölyesi, kalıp atölyesi, giysi üretim atölyeleri.

 

SALİHLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - Moda Tasarımı
Ders Öğretim Planları

1.Dönem
Kodu Adı T L P AKTS
SEC 1111 Seçmeli Dersler (Teknik Olmayan) - - - 1.00
SEC 1111 Seçmeli Dersler (Ternik Seçmeli) - - - 6,00
MDT 1101 Mesleki Matematik 2,00 0,00 0,00 2,00
MDT 1111 Temel Sanat Eğitimi 4,00 0,00 2,00 6,00
MDT 1131 Desen 2,00 0,00 2,00 5,00
MDT 1141 Moda 2,00 0,00 0,00 2,00
AIT 1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2,00 0,00 0,00 2,00
TDL 1111 Türk Dili 2,00 0,00 0,00 2,00
YDI 1121 Yabancı Dil I 2,00 0,00 0,00 2,00
MDT 1121 Tekstil Teknolojisi I 2,00 0,00 2,00 2,00
Toplam 18 0,00 6.00 30,00
2.Dönem
Kodu Adı T L P AKTS
SEÇ 1112 Seçmeli Dersler(Teknik Olmayan) - - - 1.00
SEÇ 1112 Seçmeli Dersler(Teknik Seçmeli) - - - 2,00
AIT 1102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2,00 0,00 0,00 2,00
MDT 1102 Mesleki Teknik Çizim 2,00 0,00 0,00 2,00
MDT 1112 Giysi Tasarımı I 2,00 0,00 0,00 3.00
MDT 1122 Tekstil Teknolojisi II 3,00 0,00 0,00 3,00
MDT 1132 Kalıp Hazırlama I 3,00 0,00 1,00

3,00

MDT 1142

Giysi Üretimi I

2,00

0,00

0,00

3,00

MDT 1152

Konfeksiyon Yardımcı Malzemeleri

2,00

0,00

0,00

2,00

MDT 1192

Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj I)

0,00

0,00

0,00

5,00

TDL 1112

Türk Dili

2,00

0,00

0,00

2,00

YDI 1122

Yabancı Dil II

2,00

0,00

0,00

2,00

Toplam

20,00

0,00

5,00

30,00

3.Dönem

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

SEÇ 2113

Seçmeli Dersler(Teknik Seçmeli)

-

-

-

4,00

MDT 2103

Moda Resmi ve İllüstrasyonu

2,00

0,00

2,00

4,00

MDT 2113

Giysi Tasarımı II

2,00

0,00

2,00

4,00

MDT 2123

Bil.Destekli Tekstil Tasarımı

2,00

0,00

1,00

2,00

MDT 2133

Kalıp Hazırlama II

3,00

0,00

1,00

4,00

MDT 2143

Giysi Üretimi II

2,00

0,00

2,00

5,00

MDT 2153

Konfeksiyonda Kalite Kontrol

3,00

0,00

0,00

2,00

MDT 2163

Sunum Teknikleri

2,00

0,00

0,00

2,00

MDT 2163

Moda Eğilimleri

2,00

0,00

0,00

3,00

Toplam

18,00

0,00

8,00

30,00

4.Dönem

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

SEÇ 2114

Seçmeli Dersler(Teknik Seçmeli)

-

-

-

3,00

MDT 2104

Moda Pazarlama

2,00

0,00

0,00

2,00

MDT 2114

Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı

2,00

0,00

1,00

1,00

MDT 2124

Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama

2,00

0,00

1,00

1,00

MDT 2134

Proje Geliştirme

1,00

0,00

1,00

4,00

MDT 2144

Kalite Yönetim Sistemleri

2,00

0,00

0,00

2,00

MDT 2154

Kişiye Özel Giysi Tasarımı

2,00

0,00

1,00

4,00

MDT 2164

Drapaj

2,00

0,00

2,00

5,00

MDT 2174

Üretim Planlama

3,00

0,00

0,00

3,00

MDT2194

Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj II)

0,00

0,00

0,00

5,00

Toplam

16,00

0,00

6,00

30,00

1.Dönem Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

BED 1131

Beden Eğitimi

1,00

0,00

0,00

1,00

GSM 1131

Güzel Sanatlar-Müzik I

1,00

0,00

0,00

1,00

GSR 1131

Güzel Sanatlar-Resim I

1,00

0,00

0,00

1,00

GSH 1131

Güzel Sanatlar-Halk Oyunları

1,00

0,00

0,00

1,00


2.Dönem Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

BED 1132

Beden Eğitimi II

1,00

0,00

0,00

1,00

GSM 1132

Güzel Sanatlar-Müzik II

1,00

0,00

0,00

1,00

GSR 1132

Güzel Sanatlar-Resim II

1,00

0,00

0,00

1,00

GSH 1132

Güzel Sanatlar-Halk Oyunları II

1,00

0,00

0,00

1,00


2.Dönem Teknik Seçmeli Dersler

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

MDT1202

Giysilik Deri ve Kürk Teknolojisi

2,00

0,00

0,00

2,003.Dönem Teknik Seçmeli Dersler

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

MDT 2203

Giysi Tarihi

2,00

0,00

0,00

2.00

MDT 2213

Giysilik Deri ve Kürk Teknolojisi II

2,00

0,00

0,00

2,00


4.Dönem Teknik Seçmeli Dersler

Kodu

Adı

T

L

P

AKTS

MDT 2204

Moda Fotoğrafçılığı

1,00

0,00

1.00

3.00

MDT 2214

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

1,00

0,00

1,00

3,00

MDT2224

İletişim

2,00

0,00

0,00

3,00

T=Teorik ders saatleri L=Laboratuvar ders saatleri  P=pratik ders saatleri

  • Uzaktan  Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik