dIş ticaret

Dünyada hızla gelişen bilim ve teknoloji ülke ekonomilerini değişim ve büyüme yönünde zorlamakta, bu durum kaliteli mesleki eğitim almış ara insan gücüne olan talebi arttırmaktadır. Küreselleşme, malların ve sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımına izin vermekte, böylelikle,  ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmektedir.

Ülkemiz, dünya dış ticaret hacmi içerisindeki payını sürekli olarak artırmakta ve dünya piyasalarında söz sahibi olma yolunda ilerlemektedir. Dış ticaret işlemleri operasyonel olarak oldukça güçlü bir bilgi birikimini gerektirdiğinden, bu alanda çalışacak kalifiye eleman ihtiyacı her geçen gün giderek artmaktadır.

Uluslararası ticarette yaşanmakta olan artış, ihracat ve ithalat operasyonlarının dünyadaki uygulamalara yönelik olarak gerektiği şekilde hızlı, teknik ve hatasız yapılmasını gerektirmektedir. Bu durum da, teknik donanımlı,  iyi yetişmiş  insan gücüne olan ihtiyacımızı ortaya çıkarmaktadır.

Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Dış ticaret programı, tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik  tasarlanmış olup, dersler alan olarak  iktisat, işletme, bilgisayar ve dış ticaret, uluslararası hukuk, uluslararası pazarlama, lojistik konularında gerek teorik gerekse uygulamaya dönük bilgileri içermektedir.

Dış Ticaret Programının Amacı:

Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programda Okutulan Derslerden Bazıları:

Eğitimin süresi 2 yıl olup, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Dış ticaret programında ihracat ve ithalat uygulamaları, bunların vergilendirilmeleri ve muhasebeleştirilmeleri başta olmak üzere; gümrük mevzuatı, temel iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, uluslararası pazarlama, lojistik ve mesleki İngilizce gibi dersler okutulur.

 
  • Uzaktan  Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik