çocuk gelişimi

cocuk1- Genel Bilgiler

2- Ders Planı

3- Ders İçerikleri

4- Bölüm Etkinlikleri Genel Bilgiler

Kim demiş çocuğa “küçük şey”dir, bir çocuk belki “en büyük şey”dir.      

                                              A. H. TARHAN

C.B.Ü. Salihli M.Y.O. Çocuk Gelişimi programı 2008 – 2009 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümde  dört öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde ayrıca 2013-2014 öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim hizmeti de sunulacaktır.

Programın Amacı: Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Çocuk Gelişimi Programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmeyi amaçlar. Böylece, Çocuk Gelişimi Programı bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tanınan, geleneksel kültürüne sahip çıkarak, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda özgün ve çağdaş tasarımlar yapan, yaratıcı, yenilikçi, mesleği ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip bireyleri çalışma hayatına hazırlayacaktır.

Programın İçeriği: Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri ile de desteklenmektedir. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

Mezunların Alacağı Unvanlar / İstihdam Alanları: Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar. Mezunların Çalışma Alanları; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Çocuk kliniklerinde,

Otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar. 

Akademik Personel:

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Sevda MUSABALİ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

D.Saati

S/M/Z

AKTS

AIT 1101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

Z

2

TDL 1111

Türk Dili I

2

0

2

Z

2

YDI 1121

Yabancı Dil I

2

0

2

Z

2

BED 1131

Beden Eğitimi I

1

0

1

S

GSM 1131

Güzel Sanatlar-Müzik I

1

0

1

S

GSR 1131

Güzel Sanatlar-Resim İş I

1

0

1

S

GSH 1131

Güzel Sanatlar-Halk Oyunları I

1

0

1

S

CGP 1101

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

2

0

2

M

2

CGP 1111

Çocuk Gelişimi-1

3

0

3

Z

4

CGP 1121

Özel Eğitim-1

3

0

3

M

4

CGP 1131

Psikolojiye Giriş

2

0

2

M

3

CGP 1141

Eğitimde Araç Gereç Geliştirme

2

0

2

M

4

CGP 1151

Kaynaştırma Eğitimi

2

0

2

M

2

CGP 1201

Sosyoloji

2

0

2

S

2

CGP 1211

Aile Eğitimi

3

0

3

S

3

1.SINIF BAHAR YARIYILI

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

D.Saati

S/M/Z

AKTS

AIT 1102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

Z

2

TDL 1112

Türk Dili II

2

0

2

Z

2

YDI 1122

Yabancı Dil II

2

0

2

Z

2

BED 1132

Beden Eğitimi II

1

0

1

S

GSM 1132

Güzel Sanatlar-Müzik II

1

0

1

S

GSR 1132

Güzel Sanatlar-Resim İş II

1

0

1

S

GSH 1132

Güzel Sanatlar-Halk Oyunları II

1

0

1

S

CGP 1102

Çocuk Gelişimi-2

3

0

3

Z

4

CGP 1112

Özel Eğitim-2

3

0

3

M

4

CGP 1122

Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı -1

3

0

3

M

4

CGP 1132

Çocuk Edebiyatı Ve Medya

2

0

2

M

2

CGP 1142

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

2

0

2

M

2

CGP 1152

Davranış Yöntemi

2

0

2

M

2

CGP 1202

Çocuk Hakları Ve Koruma

2

0

2

S

3

CGP 1212

Sanat Etkinlikleri İzleme

2

0

2

S

3

CGP 1162

Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj)

0

0

Z

5

2.SINIF GÜZ YARIYILI

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

D.Saati

S/M/Z

AKTS

CGP 2103

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

3

0

3

M

3

CGP 2113

Özel Gereksinimli Çocuklar Ve Eğitimleri

3

0

3

M

3

CGP 2123

Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı-2

3

0

3

M

4

CGP 2133

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I

0

6

6

M

5

CGP 2143

Özel Eğitimde Uygulama-1

0

6

6

M

5

CGP 2153

Çocuk Ve Drama

3

2

5

M

4

CGP 2203

Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim

2

0

2

S

2

CGP 2213

İletişim

2

0

2

S

2

CGP 2223

Çocukta Bilim Ve Teknoloji

2

0

2

S

2

2.SINIF BAHAR YARIYILI

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

D.Saati

S/M/Z

AKTS

CGP 2104

Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik

2

0

2

M

2

CGP 2114

Okul Öncesi Dönemde Matematik Öğretimi

2

0

2

M

2

CGP 2124

Seminer

2

0

2

M

2

CGP 2134

Okul Öncesi Eğitim Kurum Uyg-II

0

6

6

M

5

CGP 2144

Çocukla İletişim

2

0

2

M

2

CGP 2154

Özel Eğitimde Uygulama-II

0

6

6

M

5

CGP 2164

Özel Eğit.Araç-Gereç Geliştirme

3

0

3

M

3

CGP 2174

Çocuk ve Oyun

2

0

2

M

2

CGP 2204

Kişisel Gelişim

2

0

2

S

2

CGP 2214

Çocuk Ve Müzik

2

0

2

S

2

CGP 2224

Erken Çocukluk Dönem.Özel Eğtim

3

0

3

S

3

CGP 2184

Endüstriye Dayalı Eğitim(Staj)

0

0

Z

5

DERS İÇERİKLERİ

CGP 1111- Çocuk Gelişimi I (3+0)

Çocuklarda fiziksel gelişim,  psiko-motor gelişimi, bilişsel gelişim ve dil gelişiminin önemini kavrayabilecek ve bu gelişim alanlarına yönelik çeşitli görüşler açıklanacaktır.

Ders Kitabı:

- Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR,

-Eğitim Psikolojisi. Editör: Alim Kaya. PEGEM Yayıncılık

-Gelişim Psikolojisi. Hasan Bacanlı. Nobel Yayın ve Dağıtım

CGP 1121-Özel Eğitim I (3+0)

Özel eğitim alanı ile ilgili temel kavramlar , Türkiye’de ve dünyadaki özel eğitim çalışmaları Görme engelliler,  İşitme engelliler ve Dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar gelişimleri ve eğitimleri hakkında bilgiler verilecektir.

Ders Kitabı: Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık.

Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara.

Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara

CGP 1141-Eğitimde Araç Gereç Geliştirme (2+0)

Okul öncesi eğitimde kullanılmak üzere eğitici oyuncak, müzik materyalleri, kukla ve kostüm aksesuar gibi materyallerin önemi hakkında bilgiler verilecek  ve hazırlama becerisi geliştirilecek.

-Ders Kitabı: Okul Öncesi Eğitim Aziz Sivaslıoğlu

Kullandığımız Araç ve Gereçler Bilgi Evi  Aynur ÇağlarımAziz SivaslıoğluRengin Zembat

Animasyon  Dilara Özer

Kuklalar Okul Öncesi Çocuklar İçin Kukla Yapımı ve Kullanımı/N.AVCI-A.TURLA-YA-PA-2003.

 CGP 1101-Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri (2+0)

Gelişim ve öğrenme, öğrenme kuramları, çocuklarda öğretme süreçleri ve etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiler verilecektir.

-Ders Kitabı: Öğrenme ve öğretme Pr Dr.Yüksel Özden

- Etkili Öğrenme ve öğretme Pr Dr.Kamile Ün Açıkgöz

CGP 1102-Çocuk Gelişimi II (3+0)

Çocuklarda Sosyal gelişim, Duygusal gelişim, Ahlak gelişimi ve  Cinsel gelişimi bilmenin önemi ve bu gelişim alanlarına yönelik kavramlar verilecektir.

-Ders Kitabı: Çocuk ve Ergen Gelişimi Prof. Dr. Bekir ONUR, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Prof. Dr. Pınar San Baysal Prof. Dr. İsmihan Artan.

 CGP 2153- Çocuk Ve Drama (3+2)

Öğrencilerin drama etkinlikleri, hareket çalışmaları, rol oynama, pantomim ve hikayelerden oyun etkinleri uygulama çalışmalarını gözlemleyebilme becerileri kazandırılacaktır. Uygulama videoları ile ders desteklenecektir.

-Ders Kitabı: Adıgüzel, H.Ö. (2006). Yaşantılara Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama Ve Süreçsel Drama İlişkileri. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1),31-36.

Adıgüzel, H. Ömer. (2003). “Okulöncesinde Drama Etkinlikleri Ve Ortam”. Çocukta Yaratıcılık

Ve Drama. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı. Editör: Ali Öztürk. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No. 1488, Açıköğretim Fakültesi Yayın No. 798, S.185-198

CGP 1112-Özel Eğitim  II (3+0)

Öğrenciler öğrenme güçlüğü, bedensel engel, yaygın gelişim bozukluğu, zihinsel engel ve üstün zeka ve üstün yetenekli kavramları hakkında ve bu engellerin nedenlerini, önleme ve eğitimleri konusunda  bilgi sahibi olacaktır.

-Ders Kitabı: Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık.

Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara.

CGP 2144-Çocukla İletişim (2+0)

İletişim, çocuk ve aile ile iletişim, iş hayatında ve kişilerle etkili iletişim kurma becerileri konusunda bilgiler verilecektir.

-Ders Kitabı: Navaro, L. (1999). Gerçekten beni duyuyor musun, Sistem Yayıncılık.

CGP 1211-Aile Eğitimi (3+0)

Aile eğitiminin önemi, aile eğitim programları hazırlamada dikkat edilecek hususlar, aile ve çocuk hakkında bilgi alma ve özel eğitim sürecinde aile eğitimi gibi konularda bilgiler verilecektir.

-Ders Kitabı: Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, Morpa Yayınları

Canter, L. ve Canter, M. (1991). Parents on Your Side, Center&Associates İnc., USA.

Ömeroğlu, E., Kandır, A. ve Ersoy, Ö. (2003). Aile Katılımı 36-72 Aylık Çocukların Eğitimi için Aile Katılım Çalışmaları, Morpa Kültür Yayınları.

Cavkaytar,A., Ardıç, A., Özbey,F., Sönmez, M., Özdemir, O., ve Aksoy, V. (2010). Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği. (Ed. Atilla Cavkaytar). Ankara: Maya Akademi Yayınları.

CGP 2103-Çocukta Sanat Ve Yaratıcılık (3+0)

Çocuğun yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmenin önemi, resim, müzik, drama gibi etkinliklerde yaratıcı düşünce özellikleri, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmede okul ve ailenin yapması gerekenler ve uygulama örnekleri.

-Ders Kitabı: ABACI, O. (2006). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanatlar Eğitimi, Morpa Yayıncılık.

Artut, K. (2004). Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Anı Yayıncılık.

Askarı, S.  (2005). Okul Öncesinde Drama Ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi, Nobel Yayıncılık.

Argun, Y. (2004). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Ve Eğitim, Anı Yayıncılık.

Dikici Sığırtmaç, A. ( 2005). Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi,Kare Yayınları.

Ömeroğlu, E.,  Ersoy, Ö., Fatma Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A. (2004).  Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Kök Yayıncılık.

Kehnemuyi, Z.(1995). Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi, Yapı Kredi Yayınları.

Oğuzkan, Ş., Tezcan, E., Tür, G., Demiral, Ö. (2000). Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri Ve Eğitici Oyuncak, Devlet Kitapları.

Striker, S. (2001). Çocuklarda Sanat Eğitimi, Çev. Azize Akın, Epsilon Yayınları.

Ülkü Yıldız, F. Ve Şener, T. (2003). Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi, Nobel Yayıncılık.

Yavuzer, H. (1998). Resimleriyle Çocuk. Remzi Kitabevi, İstanbul.

CGP 2174-Çocuk Ve Oyun (2+0)

Oyun dağarcığı geliştirme, oyunları derleme , yöresel oyunları araştırma, özel eğitimde oyun etkinlikleri uygulamanın önemi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

-Ders Kitabı: Çakmak, A. Ve Elibol F. (2011). Oyun Kitabı. Vize Yayıncılık.

CGP 1122-Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı I (3+0)

Çocuklarda kişilik ve benlik özellikleri, gelişimi,  güdüler, duygular, duyum ve algı, savunma mekanizmaları, Çocukları tanıma teknikleri, ruhsal sorunlar ve problem çözme becerileri konusunda bilgiler verilecektir.

-Ders Kitabı: Baymur, F. (1990). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkilap Kitapevi.

-Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

-Rasim Bakıcıoğlu- Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları

-Çocuk Psikolojisi – Haluk Yavuzer.

CGP 2124-Seminer (2+0)

Bu dersle mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırılacaktır. Öğrencilerin nasıl araştırması yapacakları ve yapmış oldukları bu araştırmaları nasıl sunacakları konusunda ayrıntılı bilgiler verilecektir. Aynı zamanda etkili sunum  teknikleri konusunda da bilgi kazandırılacaktır.

-Ders kitabı: Karasar, N. (1996). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.

-Yardımcı kitap: Arıkan R. (2004).Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

CGP 1202-Çocuk Hakları Ve Koruma (2+0)

Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamalar, Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlemler ve  Çocuğun hakları ve korunması konusunda işbirliği yapabilecek kurumlar hakkında bilgiler verilecektir.

-Ders Kitabı: İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 (ÇHS, Uygulama El Kitabı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı.

UNICEF, Dünya Çocuklarının Durumu, 1999 Raporu.

Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi ve Dünya Bildirgesinin Uygulanması İçin Faaliyet Planı, B.M. New York 30 Eylül 1990.

Aral, N. (1997). Fiziksel İstismar ve Çocuk, Tekışık Veb Ofset Tesisleri, Ankara.

CGP 2133-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama  I (0+6)

Öğrenciler Okul öncesi kurumlarında uygulama becerisi kazanacaktır.

-Ders Kitabı: Ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) Günlük Planlar İçin Eğitim Durumu Örnekleri, Morpa Kültür Yayınları

-Ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) 36-72 Aylık Çocukların Eğitimi İçin Yıllık Plan Örnekleri Ve Aile Katılım Çalışmaları , Morpa Kültür Yayınları

CGP 2213-İletişim (2+0)

Bu ders ile öğrenciye, kişilerle ve gruplarla sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim kurmak ve iletişimi engelleyen unsurları ortadan kaldırmak ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. İlietişimin kişisel ve örgütsel açıdan incelenmesi gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda iletişim kuramlarının tamamı öğrencilere anlatılacaktır.

-Ders Kitabı: Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir? Beta Yayınları, İstanbul, 2010

-Yardımcı Kitaplar: Halkla ilişkiler ve tanıtım, A. Rıdvan Bülbül, Nobel yayınları, Ankara, 2005

CGP 2214-Çocuk Ve Müzik (2+0)

Okulöcesi eğitimde çocuklar için müzik etkinlikleri planlama, müzik dağarcığı geliştirme becerisi kazanma .

Ders Kitabı: Ömeroğlu, E.,  Ersoy, Ö., Fatma Tezel Şahin, F., Kandır, A., Turla, A. (2004). 

Müziğin Okul Öncesi Eğitimde Kullanılması, Kök Yayıncılık.

Bal, S. ve Artan, İ. (1995). 0-6 Yaş Çocuklarının Müzik eğitimi, YA-PA Yayınları.

CGP 1142-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları (2+0)

Öğrencilere çocuk sağlığını korumada alınabilecek önlemler ve çocuk hastalıkları konusunda bilgi verilecektir.

Ders Kitabı: Anne ve Çocuk Sağlığı  Dr. Füsun Kitapçı Uysal

CGP 1152-Davranış Yönetimi (2+0)

Davranış yönetme teknikleri ve değiştirilen davranışın sürdürülebilirliğini sağlama gibi konularda bilgi verilecektir.

Ders Kitabı: Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.

Özyürek, M. (2005) Olumlu Sınıf Yönetimi. Kök Yayınları Ankara

CGP 2133-Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama  II (0+6)

Öğrenciler Okul öncesi kurumlarında uygulama becerisi kazanacaktır.

-Ders Kitabı: Ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) Günlük Planlar İçin Eğitim Durumu Örnekleri, Morpa Kültür Yayınları

Ömeroğlu, E.,Kandır,A., Turla, A (2003 ) 36-72 Aylık Çocukların Eğitimi İçin Yıllık Plan Örnekleri Ve Aile Katılım Çalışmaları , Morpa Kültür Yayınları

CGP 2204-Kişisel Gelişim (2+0)

İş ortamında iletişim, kişiler arası iletişim ilkeleri, davranış kalıpları, mesleki yeterlilikler ve mesleki donanım konularında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

-Ders Kitabı: Begümhan Gökmen Özdinçer Hasan Kirmanoğlu

CGP 1151-Kaynaştırma Eğitimi (2+0)

Özel eğitim alanında eğitim alan öğrenciler, kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve uygulama yeterliliği kazanacaklardır.

-Ataman, Ayşegül (Ed) Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş, Gündüz yy. 2005

-Sucuoğlu,B.1994.Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Dergisi. 2(2)

-Eripek, S. “Engelli Çocukların Normal Sınıflar Yerleştirilmesi Kaynaştırma” Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi.s.157-167

-Özyürek,M.1990.Özel Eğitimde Normalleştirmenin Doğurguları.

-Varol, N.Özel Eğitimde Kaynaştırma Nasıl Olmalıdır

-Gönül Kırcaali-Sema Batu, Kaynaştırma. Kök yayıncılık

CGP 2113-Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri ( 3+0)

Özel eğitim alanında eğitimi alan öğrenciler,  özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyaçları konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

Ataman,A. (Ed) (2003), Özel Gereksinimli Çocuklar, Özel Eğitime Giriş,Gündüz Yayıncılık.

Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara.

Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.

Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara

Erbaş, D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara

Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G. (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara

CGP 2143-Özel Eğitimde Uygulama 1 (0+6)

Özel Eğitim kurumlarını tanımak ve etkinliklere katılmak

Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi

Yazan : Yrd. Doç. Dr. İlknur Çifci - Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu kök yayıncılık

Bireyselleştirimiş Eğitim Programı Yazan : Prof. Dr. Mehmet Özyürek  kök yayınları

Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi ve Eğitimi Yazan : Hiroko Fujita Çevirenler: Prof. Dr. Nergiz GÜVEN - Prof. Dr. Servet BAL - Dr. Özcan

Öz Bakım Becerilerinin Öğretilmesi Yazan : Doç. Dr. Nihal Varol Yazan : Yrd. Doç. Dr. Tûbâ Tuncer - Öğr. Gör. Banu Altunay DOĞAN kök yayınları

Zihin Engelliler Ve Eğitimleri: Yazarlar: Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar -Prof. Dr. Elif Tekin-İftar-Prof. Dr. Sema Kaner -Dr. Hatice Bakkaloğlu-Editör: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

Kavram Öğretimi  Örneklerle Kavram Öğretimi Yazan : Dr. Sezgin Vuran - Semiha Çelik

CGP 2154-Özel Eğitimde Uygulama 1I (0+6)

Özel Eğitim kurumlarını tanımak ve etkinliklere katılmak

Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi

Yazan : Yrd. Doç. Dr. İlknur Çifci - Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu kök yayıncılık

Bireyselleştirimiş Eğitim Programı Yazan : Prof. Dr. Mehmet Özyürek  kök yayınları

Down Sendromlu Bebeklerin Hareket Gelişimi Ve Eğitimi Yazan : Hiroko Fujita Çevirenler: Prof. Dr. Nergiz GÜVEN - Prof. Dr. Servet BAL - Dr. Özcan KAVRAM Öğretimi  Örneklerle Kavram ÖğretimiYazan : Dr. Sezgin Vuran - Semiha Çelik

Öz Bakım Becerilerinin Öğretilmesi Yazan : Doç. Dr. Nihal Varol Yazan : Yrd. Doç. Dr. Tûbâ Tuncer - Öğr. Gör. Banu Altunay DOĞAN kök yayınları

Zihin Engelliler Ve Eğitimleri Yazarlar: Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar -Prof. Dr. Elif Tekin-İftar-Prof. Dr. Sema Kaner -Dr. Hatice Bakkaloğlu-Editör: Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

CGP 1201-Sosyoloji (2+0)

Bu ders, günümüzde tartışılan temel sosyolojik konulardan hareketle öğrencilerin kendi toplumunu ve farklı toplumları anlamasını sağlamayı ve toplumsal değişmeyi daha iyi yorumlamasını amaçlamaktadır.

“Sosyoloji” A. GIDDENS, Ayraç Yay.

“Modernliğin Sonuçları” A. Gıddens, Ayrıntı Yay.

“Sosyolojiye Giriş” Gönül İÇLİ, Anı Yay.

“İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı” Emre KONGAR,  Remzi Kitabevi.

CGP 1131-Psikolojiye Giriş (2+0)

Bu ders psikoloji içerisindeki temel alanlara genel bir giriş sunarak psikolojinin insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalı olarak anlaşılmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

Doğan CÜCELOĞLU “İnsan ve Davranışı” Remzi Kitapevi.

Feriha BAYMUR “Genel Psikoloji” İnkılap Kitapevi.

CGP 1212-Çocuk Sanat Etkinliklerini İzleme (2+0)

Sanat ,Sanat ve çocuk, Sanat dalları ve sanat etkinliklerine yönelik görselleri izleme gibi etkinlikleri içermektedir.

-Ders Kitabı: Buyurgan, S., Buyurgan, U.,Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Pegem Yayınları.

-Kırışoğlu, O.,Sanatta Eğitim Görmek-Öğrenmek- Yaratmak, Pegem Yayınları.

CGP 1132-Çocuk Edebiyatı ve Medya (2+0)

Bu ders ile çocuk edebiyatının tanımı ve özellikleri verilecektir. Ayrıca, bu ders kapsamında ayrıntılı olarak çocuk edebiyatının tanımı, çocuk edebiyatı ile ilgili etkinliklerin planlanması ve çocuk kitaplarının incelenmesi konularını içermektedir.

Ders Kitabı: Yılar, Ö., Turan, L., Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, Pegem Yayınları.

CGP 1122-Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı II (3+0)

Çocuklarda sık yaşanan uyum ve davranış sorunları ile başa çıkma ve problem çözme becerileri konusunda bilgiler verilecektir.

-Rasim Bakıcıoğlu- Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları

-Çocuk Psikolojisi – Haluk Yavuzer.

-Ders Kitabı: Baymur, F. (1990). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkilap Kitapevi.

-Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

CGP 2223-Çocukta Bilim ve Teknoloji  (2+0)

Bu ders kapsamında bilimin ve fen ve doğa etkinliklerinin önemi, temel bilimsel kavramlar, fen öğretim yöntemleri, temel bilimsel süreç becerileri, öğretmenlerin fen etkinliklerini hazırlanması, “çocuklar fen i nasıl öğrenir?” ve bilgisayar destekli eğitim gibi konular anlatılmaktadır.

Ders Kitabı: 1. Şimşek, N. & Çınar, Y. Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ani Yayıncılık, Ankara, 2008.
2. Tahta, F., & Ivredi, A. Okul Öncesi Eğitimde Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.
3. Aktaş Arnas, Y. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Kök Yayıncılık, Ankara, 2007.

CGP 2104-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (2+0)

  1. Erken    Çocuklukta Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Konusunda Bilgi verilecektir.

Rehberlik, M. Engin Deniz. MAYA Akademi

Rehberlik, Betül Aydın. Pegen Yayıncılık

CGP 2114-Okul Öncesi Dönemde Matematik Öğretimi (2+0)

Okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde okul öncesi eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkelerini içermektedir. Ayrıca okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma konusunda bilgilerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı:Akman, B., Okul Öncesi Matematik Eğitimi, Pegem Yayınları.

CGP 2164-Özel Eğitimde Araç Gereç Geliştirme (3+0)

Öğrenme güçlüğü olan çocuklara, bedensel engeli olan çocuklara, yaygın gelişimsel bozukluk yelpazesi içerisindeki çocuklara, zihinsel engeli olan çocuklara ve üstün zekalı olan çocuklara araç gereç planlama, eğitici oyuncak yapma, kukla, müzik araçları. Kostüm ve aksesuar planlama ve yapma.

Ders Kitabı: Çiftçi, İ., Sucuoğlu, B., Bilişsel Süreç Yaklaşımıyla Sosyal Beceri Öğretimi, Kök Yayıncılık,2009.

Özyürek, M., Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Kök Yayıncılık,2006.

Ataman. A., Özel Eğitime Giriş,  Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,2011.

CGP 2224-Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim (3+0)

Erken çocuklukta özel eğitim konusunda bilgi ve beceri sahibi olabileceklerdir.

Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G.(2001) Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri.Nobel Yayınları,Ankara.

Özyürek, M. (2004) Davranış Değiştirme. Kök Yayınları Ankara

Erbaş, D. (2005) İşlevsel Davranış Analizi. Kök Yayınları Ankara

Tekin,E. ve Kırcaali-İftar,G. (1997) Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara

Diken,.İ.H (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed. Diken,.İ.H), PegemA Akademi, Ankara.

Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G. ) Kök Yayıncılık, Ankara.

CGP 2203-Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim (2+0)

 Özel gereksinimli çocuklarda sağlıklı cinsel gelişim konusunda bilgi verilecektir.

Çocuklarda Cinsel Gelişim- Erken Çocukluk Eğitimi. Engin Deniz

Çocuğun Cinsel Eğitimi. Necla Tuzcuoğlu, Semai Tuzcuoğlu. MorpaYayınları

Bölüm Etkinlikleri / Bizden Haberler

1   Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Maske ve Oyuncak Sergisi

Adres : http://salihlimyo.cbu.edu.tr/index.php?limitstart=9

2   Salihli MYO'da kostüm sergisi düzenlendi.

Adres: http://www.bayar.edu.tr/anasayfa/detay.php?IlanKodu=2accdbc0-f38d-43fa-8005-15a92b30256e

3   Bakıcı annelerin eğitimi CBÜ'den

Adres: http://www.bayar.edu.tr/anasayfa/detay.php?IlanKodu=b4ef6196-1671-4b4f-87f8-591fe325c6cc

4   Salihli MYO Çocuk Gelişimi Bölümünden Lösev'e Destek

Adres:http://salihlimyo.cbu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=139:salhl-myo-cocuk-gelm-boeluemuenden-loeseve-destek&catid=34:haberler&Itemid=53

  • Uzaktan  Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik