çocuk gelİşimİ- uzaktan eğitim

Çocuk Gelişimi Uzaktan Eğitim Programında Ders İşleniş Koşulları

Bu programda dersler Internet’e dayalı uzaktan eğitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin Internet erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.

Teknik bilgi, ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır.

Bir yarıyıl on beş haftadan oluşmaktadır. 15 hafta üzerinden 5 hafta boyunca öğrencilerle işlenecek dersler yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitim yapılacak beş haftanın dağılımı ise şu şekilde planlanmıştır:

 • 1. Hafta: Öğrencilerle tanışma, sistemi tanıtma, ders içerikleri ve işleniş şekilleri hakkında bilgi verme, öğrenci sorumluluklarının duyurulması. (Her öğretim elemanı kendi dersi için bu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirecektir.)
 • 2. Hafta: Tarihleri yüksekokulumuz tarafından ilân edilecek olan vize haftası.
 • 3,4 ve 5. Haftalar: Yarıyılın SON ÜÇ HAFTASINDA yüksekokulumuzda yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecektir.
Kuruluş

Çocuk Gelişimi programı, okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, çocuk kliniklerindeki oyun odalarında, tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar eğitimi veren, hoş vakit geçirmelerini sağlayan materyal (kukla, kavram ve konu kartları, hikâye yazım) hazırlayan, ilk yardım kurallarını uygulayan gerekli bilgi ve beceriye sahip ara insan gücü yetiştiren programdır.

Çocuk Gelişimi programının amacı, okul öncesi dönemde gerek normal gelişim gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı” Unvanını kazanırlar. Mezunların Çalışma Alanları; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında, Çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar.

Derecenin Düzeyi

Önlisans

 Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler bölüme ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavda YGS-4 puan türünde yeterli puanı alarak yerleştirilmektedirler. Lise diploması ve ÖSYM belgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur.

 Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin; çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan, çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren, sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çocuk gelişimi meslek elemanları anaokullarında, kreşlerde, özel eğitim kurumlarında ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev alırlar. Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir.

Program İçeriği

Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek amacıyla, çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve psiko-motor gelişim süreçleri göz önüne alınarak ders programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede ruh sağlığı, özel eğitim, drama, müzik, resim, kukla ve oyuncak yapımı, oyun ve oyun materyalleri gibi dersler temel dersler olarak seçilmişlerdir. Ayrıca, program dersleri; zorunlu alan dersleri yanında bilgisayar ve yabancı dil bilgisi dersleri ile de desteklenmektedir. Programda, çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir.

 Uzaktan Eğitim Programında Derslerin İşlenişindeki Ön Koşullar:

 • Bu programda dersler Internet’e dayalı uzaktan eğitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin Internet erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Teknik bilgi, ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüz yüze eğitim yapılır. Kaynak: ÖSYM  Tercih Kılavuzunun Bk 815.(Sayfa 339)

Bir yarıyıl on beş haftadan oluşmaktadır. 15 hafta üzerinden 5 hafta boyunca öğrencilerle işlenecek dersler yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Yüz yüze eğitim yapılacak beş haftanın dağılımı ise şu şekilde planlanmıştır:

 • Bir Hafta: 1. Hafta: Öğrencilerle tanışma, sistemi tanıtma, ders içerikleri ve işleniş şekilleri hakkında bilgi verme, öğrenci sorumluluklarının duyurulması.- Her öğretim elemanı kendi dersi için bu bilgilendirme toplantısını gerçekleştirecektir.
 • Bir Hafta : Yüksekokulumuz tarafından ilân edilecek olan vize haftası.
 • Üç Hafta: Yarıyılın SON ÜÇ HAFTASI şeklinde yüz yüze eğitimler gerçekleştirilecektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Program mezunlarının DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkânları bulunmaktadır.

Sınavlar Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, “Ders Planı-AKTS Kredileri”nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Vize ve final sınavları Yüksekokulumuzda yapılacaktır. Sınav tarihleri internet ortamında ilan edilecektir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlandığında en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

 Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, E-Öğrenme )

Uzaktan Eğitim Senkron ve Asenkron

 Adres ve İletişim Bilgileri

Salihli Meslek Yüksekokulu

Ankara Asfaltı Üzeri 45300 Salihli / MANİSA

Telefon: 0 236 716 20 00

0 236 716 34 00  (iç hat: 7276)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

e-posta: esmaesgin@yahoo.com.tr

 • Uzaktan Eğitim
 • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik